Step BOHEMICA
taneční škola stepu


Nabídka taneční školy - úvod

Agentura Step Bohemica pořádá v České Lípě tyto kurzy

Něco o stepařské obuvi

Obuv lze pořídit:

 1. Zapůjčením v naší půjčovně (500,- Kč /4 měsíce) - výhodné pro děti, kterým ještě roste noha.

 2. Nákupem starší stepařské obuvi z našeho bazaru. Nabízíme zánovní stepařskou obuv velikostí 27 až 35. Cena se pohybuje od 500,- do 750,- Kč dle opotřebovanosti.

 3. Nákupem pohodlné obuvi, kterou je nutné opatřit koženou podešví o tloušťce 4 mm (tuto úpravu Vám zajistí v opravnách obuvi, cena cca 250,- Kč) a připevněním stepařských plechů. (Po telefonické domluvě zajistíme kvalitní stepařské plechy. Cena cca 500,- Kč dle velikosti a tvaru boty.)

 4. Nákupem originálních stepařských bot ve specializovaných obchodech.

Půjčovní řád

 1. Taneční obuv se půjčuje osobám starším 18 let. Za osoby mladší si může taneční obuv půjčit rodič.

 2. Taneční obuv se půjčuje na předem dohodnutou dobu.

 3. Půjčovné je splatné ihned po zapůjčení taneční obuvi. V případě vrácení před dohodnutým termínem se půjčovné nevrací.

 4. Vypůjčenou taneční obuv lze použít pro vlastní potřebu, případně pro potřebu vlastního dítěte. Půjčování dalším osobám je zakázáno.

 5. Při převzetí taneční obuvi se zákazník přesvědčí o jejím stavu, případně upozorní na nedostatky.

 6. Zákazník zodpovídá za vypůjčenou obuv a její stav. Při používání je povinen zacházet s obuví šetrně. V případě poškození, zničení či ztráty obuvi je povinen škodu uhradit.

 7. Zákazník je povinen se seznámit s půjčovním řádem.

Dodatek: Stepovací obuv je před zapůjčením ošetřena firmou, která pracuje se sterilizátorem obuvi na bázi nanostříbra a ozonu. Volné ionty stříbra likvidují bakteriální zárodky a ozon má silné antimikrobiotické účinky. Přesto doporučuji obouvat na čistou ponožku.

U stepovací obuvi je potřeba občas zkontrolovat a případně dotáhnout šrouby, které drží stepovací zvukovky tak, aby nedocházelo k případnému ničení podlahy.

Ceník zapůjčení stepařské obuvi: Minimální doba zapůjčení je 4 měsíce a cena činí 500,-Kč.


Step Bohemica - taneční škola stepu - Lenka Adamcová    |    lenkaadamcova@email.cz